Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine Popseed kodulehel

Veebipoe Popseed.ee isikuandmete vastutav töötleja on Popseed OÜ (registrikood 14667647) asukohaga Äksi tee 8, Tartu maakond, Tartu 60543, telefon +372 5675 0072.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?
Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress
Kauba kohaletoimetamise aadress
Pangakonto number
Kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)
Klienditoe andmed
Mis eesmärgil andmeid töödeldakse?
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
Isikuandmeid, nagu e-post, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seotud küsimusi (klienditugi).
Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ja veebikasutusstatistika tegemiseks.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Samuti on see vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks (näiteks raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul uudiskirjade saatmiseks ja kliendiuuringute ja/või -pakkumistega seotud teabe edastamiseks.

Kellele isikuandmed edastatakse?
Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendiprobleemide lahendamiseks.
Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohaletoimetatava kaubaga, edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs
Isikuandmeid hoitakse Popseed serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ja osutada klienditoe teenust.
Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (näiteks transporditeenuse pakkujale ja andmemajutusele) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Enda isikuandmetega tutvumine ja parandamine
Enda isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, saab isikuandmetega tutvuda klienditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta. Selleks tuleb teavitada kliendituge e-posti teel aadressil epood@popseed.ee.

Isikuandmete säilitamine
Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, v.a juhul, kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
Raamatupidamise jaoks vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Isikuandmete kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel (epood@popseed.ee). Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ja täpsustakse andmete kustutamise periood.

Isikuandmete ülekandmine
E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated
E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturustusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku.
Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturustuse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturustusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes esitada igal ajal vastuväiteid. Selleks tuleb kliendituge teavitada e-posti teel aadressil epood@popseed.ee.

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel aadressil epood@popseed.ee.
Järelevalveasutus on Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).