Enne ja pärast. Ärikvartali uuestisünd

22.02.2023
Ikka ja jälle kerkib küsimus, kas poleks parem "jätta kõik looduse enda hooleks." See võib olla täiesti õigustatud ajalooliselt (looduslikult) kujunenud kasvukohtades.

(Uus)ehitusaladel, ärikvartalites, avalikel rohealadel (tänavad) aga ei anna see sageli oodatud tulemust, sest pinnas on tööde käigus tihendatud ja/või täiesti uuega asendatud, juba algselt mittelooduslikult kujundatud või paigaldatud. Minu arvates saab ja peabki sellistes "antropogeensetes" paikades tegema kõik, et luua võimalikult suur ökoloogiliselt mõtestatud mitmekesisus, mis toimiks "kaarena", et meie põlised taimeliigid vähemalt kuidagigi säiliks.
Olen kindlalt veendunud, et kohapeal saadaolevad materjalid, mida on võimalik sellel eesmärgil kasutada, on tulemust enam kui väärt.
Siin on näide ühest sellisest ümberehitusest ärikvartalis, pildistatud 2-aastase vahega.

Birgit Helbirg
.....
     
.....
     
.....
     
.....
     
.....
     
.....